WINDOWS XP KURULUM

 • İşletim sisteminde START menüsünden aşağıda belirtilen sırayla ilgili pencereler açılmalıdır:
 • START > Settings > Network Connections > Wireless Network Connection
 • Gelen pencerede yer alan "Wireless Network Connection" sag tiklanarak "Properties" seçilir.


 • Wireless Network Connection Properties menüsünden, Wireless Networks kısmı seçilmelidir.


 • Burada, Preferred networks kısmında varsa eduroam ssid'si seçilerek properties e tıklanmalı, yoksa Add tuşuna basarak, Network Name (SSID) kısmına eduroam tanımı girilmelidir. Bu aşamadan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

 • Association başlığı altında


 • Authentication başlığı altında
 • Enable IEEE 802.1x authentication for this network seçili olmalıdır.
 • EAP type : SecureW2 EAP-TTLS seçilmelidir.


 • SecureW2-TTLS seçeneği altında yeralan Properties tıklandığında ekrana gelen Secure W2 menüsünde:
 • Profile : DEFAULT altında yeralan Configure tıklanmalı


 • Connection kısmında Use alternate outer identity ve Use anonymous outer identity seçili olmalıdır.


 • Certificates kısmında Verify Server Certificates seçeneği kaldırılmalıdır.


 • Authentication kısmında PAP seçilmelidir.


 • User Account kısmında, mailaddress@ieu.edu.tr ve şifre girilmelidir. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin username olarak mailaddress@std.ieu.edu.tr kullanmaları gerekmektedir.

 •